Prof. Dr. Mesut Elibüyük


ILETISIM BILGILERI

Prof. Dr. Mesut ELİBÜYÜK
Yazisma adresi: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Cografya Fakültesi
Cografya Bölümü 06100 Sihhiye-ANKARA
E- Posta: elibuyuk@humanity.ankara.edu.tr
Tel: (0 312) 310 32 80 / 1244
Faks: (0 312) 310 57 13

ÖZGEÇMİŞ
1943  Malatya doğumlu.
1970   Lisans:Ankara Üniversitesi,Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi.
1978   Doktora:Ankara Üniversitesi,Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi.
1971  Asistan:Ankara Üniversitesi,Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü.
1983  Yrd. Doç.:Ankara Üniversitesi,Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü.
1989  Doçent:Ankara Üniversitesi,Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü.
1996  Profesör:Ankara Üniversitesi,Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü
Evli bir çocuk babası
AKADEMİK/ İDARİ GÖREVLER
Bölüm Başkanlığı                 : Temmuz 1998 – Temmuz 2001
Anabilim Dalı Başkanlığı     : Eylül 2001 – 2010
Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi (Devam ediyor)
 
VERDİĞİ DERSLER
Lisans
COG 107 Kartografya
COG 102 Harita Bilgisi
COG 213 Harita Çizim Yöntemleri
COG 311 Tarihi Coğrafya
COG 326 Güneydoğu Anadolu Bölgesi
COG 417 Doğu Anadolu Bölgesi
COG 418 Orta Anadolu Bölgesi
COG 426 Türkiye’nin Tarihi Coğrafyası
CB 2311 Matematik Coğrafya
CB 4252 Harita Çizim Metodları
CB 5371 Arazi Çalışmaları III
CB 6282 Orta Anadolu Bölgesi
CB 7232 Türkiye’nin Tarihi Coğrafyası
CB 7312 Güneydoğu Anadolu Bölgesi
CB 8282 Doğu Anadolu Bölgesi
Yüksek Lisans
Bölge Kavramı ve Coğrafi Bölgeler
Türkiye Tarihi Coğrafyasının Veri Kaynakları
Türkiye Kayaçları
Harita Üzerinden Veri Derleme
Bölgesel Coğrafya Bilgi Sistemleri
Türkiye’nin XVI. Yüzyıl Yönetim Birimleri
Tarihi Coğrafyada Haritalama Yöntemleri
Coğrafyada Görüntüleme ve Belgeleme
Doktora
Dünya Hammadde Kaynakları
Türkiye Akarsularından Yararlanma
Coğrafyada Veri Derleme Düzenleme ve Değerlendirme
Türkiye Toponimisi
Türkiye’nin Tarihi Haritaları
Güneydoğu Anadolu Bölgesinin XVI. Yüzyıl Yerleşmeleri
Türkiye’nin Eskiçağ Şehir Yerleşmeleri
Türkiye’nin XVI. Yüzyıl Tarımsal Yapısı
Türkiye Haritalarından Coğrafi Değişimlerin Belirlenmesi
 
TEZ DANIŞMANLIĞI
 Yüksek Lisans
1-Esin Gürsoy (Özcan) - Edremit Körfezi Çevresinde Turistik Olayların Kartografik Çizimi. 1984
2-Ersin Güngördü - Van-Erciş Ovasının Coğrafi Etüdü. 1985.
3-E.Murat Özgür. - Bağıvar Köyü: Uygulamalı Coğrafya Araştırması. 1986.
4H.İbrahim Erdinç - Coğrafya Bakımından Türkiye’de Ortaöğretim Kurumlarının Dağılışı. 1991.
5-Gülderen Karadağ - Ardahan Merkez İlçesinde Hayvancılık. 1992
6-Gülseren Karadağ - Ardahan’ın Kuruluşu, Gelişmesi ve Fonksiyon Alanları. 1992
7-Neriman Yördem - Çorum Merkez İlçede Nüfus ve Yerleşme. 1992
8-M. Kemal Öztürk - Göle’de Nüfus, Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetler. 1992
9-Ahmet Firikçi. - Afşin’nin Kuruluşu, Gelişmesi ve Fonksiyon Alanları. 1994
10-Osman Gümüşçü - Boğazkale İlçesi Coğrafyası. 1994.
11-Halim Temur – Laçin İlçesi Coğrafyası. 1994.
12-Nurcan Demiralp – Söke İlçesi Coğrafyası. 1997
13-Özden Karakayış – Malatya Kayısıcılığı. 1998.
14-İlknur Dinçay – Kuşadası İlçesi Coğrafyası. 1998.
15-Ali Kıray – Biga İlçesi Coğrafyası. 1997.
16-Emine Çığır – Gülşehir İlçesi’nin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası. 1999.
17-Mustafa Çelik – Reşadiye İlçesi Coğrafyası. 1997.
18-Reşat Tüysüz – Kalecik İlçesi Coğrafyası. 1997.
19-Gülselma Taşkın – Marmara Bölgesi’ndeki Don Olaylarının Tarımsal Üretime Etkileri. 1998.
20-Rumeysa Erdoğan – Kırıkkale İli Coğrafyası. 1999.
21-M. Ragıp Kalelioğlu – Türkiye’de Deniz Ulaşımı. 2000.
22-Yıldız Güler – Türkiye’de Tarım Araç-Gereçlerinin  Coğrafi Dağılışı. 2004.
23-Mustafa Yakar – Kargı İlçesi Coğrafyası. 2005.
24-Gülçin Baysal Altun – Marmaris İlçesi Turizm Potansiyeli ve Planlaması.
25-Filiz Yıldırım – Oyaca Kasabası Coğrafyası.
26-Edanur Yıldırım – Ankara Sancağının Tarihi Coğrafya Bakımından Yerleşme ve Nüfusu.
27-Seçil Künteş – Türkiye Sosyal Hizmetler Coğrafyası.
28-Mehmet Özcanlı – Salnamelere Göre Dicle Bölümü Şehir ve Kasabaları.
Doktora
1-Osman Gümüşçü – XVI. Yüzyıl Larende (Karaman) Kazasında Yerleşme ve Nüfus. 1997.
2-Kemal Öztürk – Çubuk İlçesi’nde Araziden Yararlanma. 1997.
3-Mustafa Kemal Öztürk – Nevşehir İlinde Yerleşme ve Nüfus. 1998.
4-Ahmet Gürsoy – Şehir Coğrafyası Yönünden Ordu. 1998.
5-Selahattin Çelik – Elazığ Merkez İlçesi’nin Beşeri ve İktisadi Coğrafyası. 2001.
6-Nevin Özdemir – Sinop İlinde Doğal Afetlerden Etkilenen Yerleşmeler. 2002.
7-Ayşe Çağlayan – Baskil İlçesi Coğrafyası. 2002
8-Abdulkadir Güzel – Şanlıurfa İli Yerleşmeleri. 2005
9-Faruk Alaeddinoğlu – Van İli Turizm Potansiyeli ve Planlama Önerileri.
10-Emin Toroğlu  - Niğde İli Yerleşmeleri ve Lokasyon Planlaması.
11-Mehmet Karakuyu – Manisa’nın Tarihi Coğrafyası. 2005
12-Bekir Gökmen – Çankırı İli Coğrafyası.
13-Yıldız Güler – İstanbul’un İhracat ve İthalat Bakımından Etki Alanları.
 
İLGİ ALANLARI
Türkiye Coğrafyası Bilgi Sistemleri,Türkiye Tarihi Coğrafyası,Türkiye Bölgeler Coğrafyası,Kartografya,Tarihi Haritalar
PROJELER
Yürütücü Olarak
1.T.C. Başbakanlık Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Araştırma Projesi. 1988-2000.
2.Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi Yazmalarını Kataloglama ve Bilgisayar Ortamına Aktarma Projesi. 1999 - ...
Araştırmacı Olarak
1.Aşağı Fırat Bölgesinde Bugünkü ve Kuvaternerdeki Doğal Çevre Koşulları Projesi. 1979-1981.
2.T.C. Başbakanlık Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Araştırma Projesi. 1988-2000.
 
YAYINLAR 
KİTAPLAR
1.Yeni Türkiye Atlası Hakkında Düşünceler.  D.T.C.F. Yay. No: 290. (Prof. Dr. Cevat R. Gürsoy ile Birlikte). Ankara, 1979. 
2.Kanuni Devri Malatya Tahrir Defteri (1560). GÜGEF. Yay. No: 1. (Doç.Dr.Refet Yinanç ile birlikte). Ankara, 1983. 
3.Maraş Tahrir Defteri (1563). Cild: I. AÜ. Osmanlı Tarihi   Araştırma ve Uygulama Merkezi Yay. No:1. (Prof. Dr. Refet Yinanç ile birlikte). Ankara, 1988. 
4.Maraş Tahrir Defteri (1563).  Cild: II. A.Ü. Osmanlı Tarihi   Araştırma ve Uygulama Merkezi Yay. No:1. (Prof. Dr. Refet Yinanç ile birlikte). Ankara, 1988. 
5.Matematik Coğrafya. Ekol Yayınevi. Ankara, 1995
6.Matematik Coğrafya. Düzenlenmiş İkinci Baskı. Ekol Yayınevi. Ankara, 2000.
7.Türkmenistanyň İkdisadi Atlası - Türkmenistan’ın Ekonomik Atlası. TİKA Yayınları. (Gurbanmurat Altıbayev ile birlikte). Ankara, 2002.
KATKIDA BULUNULAN KİTAPLAR
1.Bazı Bulgarca Alıntıların Bölgelere Göre Dağılımını Gösteren Haritalar. Tarih Boyunca Slav-Türk Dil İlişkileri. Türk Dil Kurumu Yay. 709. s.231-254. Ankara, 1998.
2.Küçük Asya. Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı. (Charles Texier’in aynı adlı eserinin çevirisinde coğrafya konularının kontrolu ile 5 haritanın telifi ve indeksi) Ankara, 2002
MAKALELER
1.“Milli Coğrafya Ders Kitapları Hakkında Düşünceler.” Türk Kültürü Aylık Dergisi, Sayı: 275. s.168-180. Ankara, 1986.
2.“Harita Bilgisi.” Anadolu Üniv. Yay. No: 148, fasikül 2, s. 121-137. Ankara, 1986.
3.“Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri.” Anadolu Üniv. Yay.No: 148, fasikül 3, s. 47-62. Ankara, 1986.
4.“Aşağı Fırat Bölgesin'de Bugünkü ve Kuvaterner'deki Doğal Çevre Koşulları.” Aşağı Fırat Projesi 1978-1979 Çalışmaları. ODTÜ Aşağı Fırat Projesi Yayınları, Seri I, No: 3. s.1-27. (Prof. Dr. Oğuz Erol, Prof. Dr. Erdoğan Akkan, Arş. Gör. A.Fuat Doğu ile birlikte). Ankara 1987. 
5.“Türkiye'nin Tarihi Coğrafyası Bakımından Önemli Bir Kaynak, Mufassal Defterler.” Coğrafya Araştırmaları Cilt 1, Sayı 2. s.11-42. Ankara, 1990.
6.“Marmara Bölgesinde Coğrafi Gözlemler.” Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi Sayı: 2, s.123-155,   (Prof.Dr.Aydoğan Köksal, Yrd.Doç.Dr. Ali Özçağlar, Arş.Gör.Dr. E.Murat Özgür ile birlikte). Ankara, 1993. 
7.“Malatya Coğrafyası.” Malatya Kültür Dergisi. Sayı: 2, s.14-20. Ankara, 1994.
8.“Coğrafya’nın Önemi, Tanımı ve Sınıflandırılması.” Türk Kültürü Araştırmaları. Prof. Dr. Talip YÜCEL’e Armağan. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yıl XXXIII/1-2, s.105-130. Ankara 1997.
9.“Ülkemiz Ortaokul ve Liselerinde Coğrafya Dersinin İşlenişi.”  Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa ve Türkiye’de Tarih-Coğrafya Eğitimi. A.Ü. TÖMER Dil Öğretim Merkezi Sempozyum Bildirileri 20-21 Mart 1997. s.18-20. Ankara 1998.
10.“To Important Natural And Historical Passes İn The Tourus. The Research Area Seen By Contemporary Geography İn The Light Of The Ottoman Cadastres.” Rural Space Under Modernisation Process. Vicus Studia Agraria Vol. I. p.54-76. Wydawnictwo Akademickie Dialog. Warszawa, 1999.
11.“Orta Doğu’nun Coğrafya Bakımından Adı, Yeri ve Önemi.” Fırat Üniv. Orta Doğu Araştırmaları Merkezi, Orta Doğu Araştırmaları Dergisi C:1, S:1, s.129-156. Elazığ, 2003.
12.“Şanlıurfa İli’nde Dönemlik ve Geçici Bir Yerleşme: Hollik.” Ankara Üniv. Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, Coğrafi Bilimler Derg. C:1, S:1, s.55-68. (Abdulkadir Güzel ile birlikte). Ankara, 2003.
13. “Baskil’in Kuruluşu ve Gelişmesi” Doğu Anadolu Bölgesi Çalışmaları, C:1, S: 2, s:5-13, (Ayşe Çağlıyan ile birlikte). Elazığ, 2003.
HARİTALAR
1.“Maveraünnehr ve Türkistan”. V.V.Barthold. Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler, Adlı Kitapta. Ankara, 1975.
2.“X. Yüzyılda Oğuzlar ve Komşu Türkler.” Faruk Sümer’in “Oğuzlar” Adlı Kitabında.
3.“XVI. Yüzyılda Anadolu ve Suriye’deki Türkmen ve Yörük Toplulukları.” Faruk Sümer’in “Oğuzlar” Adlı Kitabında.
4.“Balkanlar’da Voynuklar.” TTK Yay. VII. Dizi. S:88. Ankara, 1986.
5.“Mısır Seferi (1516-1517).” H.Yavuz Ercan’ın “Kudüs Ermeni Patrikhanesi” TTK Yay. XXIV. Dizi, S:3. Ankara, 1988.
6.“Bulgaristan’da Türkçe Yer Adları.” (Ali Özçağlar ve Esin Özcan ile birlikte). Bulgaristan’da Türkçe Yer Adları Kılavuzu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Halk Edebiyatı Dizisi:12, Ankara,1988.
7.“Bulgaristan’da Türk Nüfusu Yoğunluğu.” (Ali Özçağlar ve Esin Özcan ile birlikte). Bulgaristan’da Türkçe Yer Adları Kılavuzu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Halk Edebiyatı Dizisi:12, Ankara,1988.
8.“Vilayet-i Bayramlu Me’a İskefsir ve Milas’ın İdari Bölünüşü (1455).” Ordu Yöresi Tarihinin Kaynakları I. Adlı Kitapta. Türk Tarih Kurumu Yayınları Dizi XIV, S.14. Ankara, 1992.
9.“Bazı Bulgarca Alıntıların Bölgelere Göre Dağılımını Gösteren Haritalar” (24 adet harita). Tarih Boyunca Slav-Türk Dil İlişkileri. Adlı Kitapta. Türk Dil Kurumu Yay. 709. s.231-254. Ankara, 1998.
10.“İranlılar Döneminde Küçük Asya.” Küçük Asya. Adlı Kitapta. Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı. Ankara, 2002.
11.“Büyük İskender ve Halefleri Zamanında Küçük Asya.” Küçük Asya. Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı. Ankara, 2002.
12.“Roma Döneminde Küçük Asya.” Küçük Asya. Adlı Kitapta. Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı. Ankara, 2002.
13.“Heraklius Zamanında Küçük Asya.” Küçük Asya. Adlı Kitapta.  Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı. Ankara, 2002.
14.“XIX. Yüzyıl Ortalarında Küçük Asya.” Küçük Asya. Adlı Kitapta. Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı. Ankara, 2002.
YAYINLANMIŞ BİLDİRİ ÖZETLERİ
1.“Malatya Çevresinin XVI. Yy da Ekonomik Faaliyetleri.” Fırat Üniversitesi Coğrafya Sempozyumu, 14-15 Nisan 1986. s.97. Elazığ, 1990.
2.“Türkiye’de Kişi Sayısı Bakımından Hane Büyüklüklerinin Coğrafi Dağılışı.” Türkiye Coğrafyası Uygulama ve Araştırma Merkezi, I. Coğrafya Sempozyumu. Ankara, 1991.
3.“Türkiye’de Coğrafya, Kamu Kurumları ve Kavram Kargaşası”. Coğrafya Meslek Haftası. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. Bildiri Özetleri s.17, 20-24 Kasım 1991. İzmir.
4.“Ülkemiz Ortaokul ve Liselerinde Coğrafya Dersinin İşlenişi”. ABD, Almanya, Fransa ve Türkiye’de Tarih-Coğrafya Eğitimi Sempozyumu. Ankara Üniversitesi, Tömer Dil Öğretim Merkezi. Bildiri Özetleri s.6-7, 20-21 Mart 1997. Ankara.
RADYO – TELEVİZYON PROGRAMLARI
Radyo Programları
1.Piri Reis ve Haritası. TRT Ankara Radyosu, bir konuşma programı. 1982.
2.Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri. Açıköğretim Fakültesi, bir konuşma programı. 1986.
3.Harita Bilgisi.  Açıköğretim Fakültesi, bir konuşma programı. 1986
4.Dünyamızı Keşfedenler. TRT Ankara Radyosu, 48 hafta, her hafta bir konuşma programı. 1994.
Televizyon Programları
1.Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri. Açıköğretim Fakültesi, bir program, 1986
2.Harita Bilgisi. Açıköğretim Fakültesi, bir program, 1986
3.Akarsular. Açıklise, bir program, 1992
4.Depremler. Açıklise, bir program, 1992
BİLİMSEL TOPLANTILARDAKİ SUNUMLAR
1.“Türkiye İlmerkezlerinin XVI. Asırdaki Mahalleleri ve Nüfusları.” (Refet Yinanç ile birlikte). IV. Milletler Arası Türkoloji Kongresi. 20-25 Eylül 1982. İstanbul.
2.“Malatya Çevresinin XVI. Yüzyılda Ekonomik Faaliyetleri.” Fırat Üniversitesi, Fırat Havzası Coğrafya Sempozyumu, 14-15 Nisan 1986. Elazığ.
3.“XVI. Yüzyılda Maraş’ın Tarihi Coğrafyası.” Kahramanmaraş II. Kurtuluş Sempozyumu, 10-11 Şubat 1988. Kahramanmaraş.
4.“Bulgaristan’ın XVI. Yüzyıl Yerleşmeleri ve Nüfusu.” TTK Konferansı. 1990, Ankara.
5.“Türkiye’de Kişi Sayıları Bakımından Hane Büyüklüğünün Coğrafi Dağılışı.” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, I. Coğrafya Sempozyumu. 29 Nisan - 1 Mayıs 1991, Ankara.
6.“Türkiye’de Coğrafya, Kamu Kurumları ve Kavram Kargaşası.” Coğrafya Meslek Haftası, 20-24 Kasım 1991, İzmir.
7.“Tahrir Defteri Çalışmalarında Haritanın Önemi.” I. Milletlerarası Osmanlı Tahrir Defterleri Sempozyumu. 26-28 Ekim 1992. Konya.
8.“Tahrir Defterlerindeki Yerleşmelerin Lokalizasyonu.” II. Milletlerarası Osmanlı Tahrir Defterleri Sempozyumu. 19-20 Mart 1994. Erlangen, Almanya.
9.“Osmanlı Dönemi Haritaları.”  II. Milletlerarası Osmanlı Tahrir Defterleri Sempozyumu. 19-20 Mart 1994. Erlangen, Almanya.
10.“Ülkemiz Ortaokul ve Liselerinde Coğrafya Dersinin İşlenişi.” Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa ve Türkiye’de Tarih-Coğrafya Eğitimi. A.Ü. TÖMER Dil Öğretim Merkezi Sempozyum Bildirileri 20-21 Mart 1997, Ankara.
11.“XVI. Yüzyılda Doğu Anadolu Bölgesi.” Konferans. Atatürk Üniversitesi,  24 Mayıs 2001, Erzurum.
12.“Doğu Anadolu Bölgesi’nin XVI. Yüzyıl Yönetim Birimleri.” Konferans. Fırat Üniversitesi, 10 Ekim 2002, Elazığ.
13.“Cumhuriyet Döneminde Türkiye Karayollarının Gelişimi ve etkileri.” Ank. Üniv. DTCF Cumhuriyet’in 80. Kuruluş Yıldönümü Ekinsel ve Sanatsal Etkinlikleri. 27.10.2003, Ankara. 
DİĞER ÜNİVERSİTELERDE ALDIĞI GÖREVLER
1.Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi. 1982-1983 Eğitim-Öğretim Yılı. 
2.Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi. 1982-1983 Eğitim-Öğretim Yılı. 
3.Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1993-1994 Eğitim-Öğretim yılı güz dönemi.
4.Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi. 1984-1996
5.Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1984-1998
6.Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi. 1998.
BİLİMSEL DERGİ, KİTAP vb YAYINLARLA İLGİLİ DANIŞMANLIKLAR
Bilimsel Dergilerde
1.Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, Coğrafi Bilimler Dergisi.
2.Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi.
3.Atatürk Üniversitesi, Doğu Coğrafya Dergisi.
4.Bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi.
5.Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi.
6.Afyon, Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi.
7.Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi.
8.Ankara Üniversitesi, Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (OTAM) Dergisi.
Televizyon Programlarında
1.Altaylar
2.Karadeniz’den Doğan Güç
3.Köprüçay Serüveni
4.Uygarlık Çizgisi 
5.Safranbolu
UZMANLIKLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR
1.Milli Eğitim Bakanlığı Ders Araçları Yapım Merkezi Müdürlüğü. Harita.
2.Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü. Coğrafya, Tarihi Coğrafya, Harita.
3.Milli Eğitim Bakanlığı Film, Radyo ve Televizyonla Eğitim Gn. Md. Eğitim.
ÜYESİ OLDUĞU KURULUŞLAR
1.Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi.
2.Ankara Üniversitesi Mezunlar Derneği.11 Ekim 2010 , Pazartesi